اخبار مقالات

روش های بازسازی و ترمیم سینه بعد از سرطان

بازسازی و ترمیم سینه

درمان سرطان سینه اغلب شامل برداشتن جزئی یا کامل یک یا هر دو سینه میشود که به این عمل ماستکتومی می گویند. بازسازی و ترمیم سینه را می توان پس از ماستکتومی انجام داد تا تاثیر روانی این عمل کاهش یابد.

فرآیند بازسازی سینه می تواند به فرد کمک کند تا عزت نفس خود را بازیابد و اعتماد به نفس و احساس بهتر در دوره بهبودی پس از سرطان داشته باشد. ماستکتومی عملی است که در آن جراح معمولاً کل سینه از جمله نوک پستان و آرئولا را برای جلوگیری از سرطان سینه برمی‌دارد.

لامپکتومی برداشتن بخشی از سینه است که حاوی تومور کوچکتری است. با این روش فقط تومور برداشته می شود و بقیه پستان حفظ می شود. ادامه مطلب “روش های بازسازی و ترمیم سینه بعد از سرطان”

تشخیص و درمان خستگی بیمار سرطانی

خستگی در بیمار سرطانی

خستگی زمانی رخ می دهد که فرد انرژی کمتری برای انجام کارهای عادی داشته باشد. خستگی ناشی از درمان سرطان با خستگی روزمره متفاوت است. این شایع ترین عارضه درمان سرطان است. شایع ترین عارضه درمان سرطان خستگی است.

خستگی ناشی از سرطان می تواند به طور ناگهانی ایجاد شود و ناتوان کننده باشد. با استراحت از بین نمیرود و می تواند تا ماه ها پس از قطع درمان ادامه یابد.

این نوع خستگی می تواند بر بسیاری از جنبه های زندگی فرد از جمله توانایی عملکرد طبیعی تأثیر بگذارد. بر فعالیت ها تأثیر می گذارد. اگر فردی کم آب بنوشد، کم خونی داشته باشد، درد داشته باشد، خوب نخوابد یا عفونت داشته باشد، ممکن است بدتر شود. مطالعات اخیر نشان داده است که برنامه های ورزشی می توانند خستگی را در طول درمان کاهش دهند. ادامه مطلب “تشخیص و درمان خستگی بیمار سرطانی”